۱۴
بهم

آشنایی با رشته پاکت بیلیارد (pocket billiard)

BILLIARD1

آشنایی با رشته پاکت بیلیارد (pocket billiard)

این شاخه از رشته بیلیارد که زیر نظر فدراسیون جهانی پاکت بیلیارد (wpa) قرار دارد به سه رشته مختلف تقسیم بندی میشود که از قرار زیر است:
ایت بال (8 ball)
ناین بال (9 ball)
تن بال (10 ball)

شیوه بازی:
در رشته ناین بال و تن بال که به ترتیب متشکل از 9 توپ شماره دار (از یک تا 9) و ده توپ شماره دار (از یک تا ده) می باشد دو بازیکن در پای میز قرار گرفته و می بایست به ترتیب از توپ 1 تا توپ 9 در ناین بال و از توپ یک تا توپ ده در 10 بال را پاکت نمایند و بازیکنی که بتواند توپ شماره 9 در ناین بال و توپ شماره 10 در تن بال را در پاکت مد نظر پاکت نماید برنده بازی می باشد.
اما رشته 8 بال متشکل از 15 توپ شماره دار می باشد که به دو گروه تک رنگ (solid) و دو رنگ (strip) و توپ شماره 8 تقسیم بندی می شود.
یکی از دو بازیکن می بایست مجموعه توپهای تک رنگ و دیگری به توپهای دو رنگ ضربه بزنند.
برنده بازی کسی است که بتواند تمامی 7 توپ گروه خود ( تک رنگ یا دو رنگ فرقی نمیکند) را پاکت نماید و در انتها توپ شماره 8 یا توپ ایت بال که به رنگ سیاه می باشد را داخل پاکت مد نظر بیندازد