ایت بال
۰۷
ارد

ایت بال

: eight ball

ایت بال یک بازی اعلام ضربه ایست که با یک توپ سفید (کیو بال) و 15 توپ هدف شماره دار از یک تا 15 بازی می شود.

یک بازیکن باید توپ های 1 تا 7 (توپ های تمام رنگی) و بازیکن دیگر توپ های 9 تا 15 (توپ های دورنگ) را در پاکت بیندازد.

وقتی یک بازیکن تمام توپ هایش را در پاکت انداخت میتواند با وارد کردن توپ ایت به پاکت به صورت بدون خطا ،برنده بازی باشد.

اعلام ضربه در ایت بال :

این سیستم در ایت بال بازیکن را مجاب می کند که قبل از ضربه اعلام کند قصد دارد کدام توپ را در کدام پاکت بیندازد ،گرچه در مواردی که بسیار واضح باشد نیازی به اعلام ضربه نیست.

توپ هایی که به صورت خطا در پاکت بیفتند در پاکت باقی خواهند ماند فارغ از اینکه این توپ ها متعلق به ضربه زننده و یا حریف او باشند.

چیدن توپ ها در ایت بال :

در ایت بال توپ ها توسط یک مثلث در پایین میز با شرایط زیر چیده می شوند.

توپ 8 در مرکز مثلث باشد

یک توپ در نوک مثلث باشد

یک توپ رنگی در یک گوشه مثلث

یک توپ دورنگ در گوشه دیگر مثلث

نحوه قرعه کشی در ایت بال:

قرعه کشی در ایت بال به منظور تعیین پخش کننده توپ ها در ابتدای بازی انجام می شود.

به این صورت که هردو بازیکن از یک انتهای میز ضربه ای با توپ به باند مقابل می زنند در انتها هرکدام توپشان به باندی که از آن ضربه زده شده نزدیکتر باشد او تعیین می کند که کدامیک بازی را شروع میکنند.

ایت بال
ایت بال

شروع قانونی در ایت بال :

بازیکن شروع کننده برای اجرای قانونی باید با توپ سفید از پشت خط شروع طوری توپ ها را پخش نماید که :

حداقل یک توپ در پاکت بیفتد

یا حداقل 4 توپ شماره دار به باند برخورد کنند

در صورت احراز نشدن شرایط بالا خطا صورت گرفته است و حریف حق دارد یا خود مجددا بازی را شروع کند یا از حریف بخواهد دوباره بازی را شروع کند یا میز را به همان صورت بپذیرد.

نکات تکمیلی ایت بال :

در صورت محرز شدن خطا هر توپی که وارد پاکت شده است در همان جا خواهد ماند به جز توپ شماره 8 و کیو بال که به زمین برمی گردند.

انتخاب اینکه هر بازیکن می خواهد کدام دسته از توپ هارا وارد پاکت نماید (توپ های تمام رنگی یا دو رنگ) فارغ از اینکه کدام توپ ها در زمان پخش توپ وارد پاکت شده اند زمانی اتفاق می افتد که یک بازیکن یک توپ و پاکت را برای ضربه خود اعلام کند و موفق شود آن توپ را به پاکت بیندازد.

در صورت عدم موفقیت حریف او کماکان قادر خواهد بود از بین دو گروه توپ آنکه مناسب تر است را اعلام کند و ضربه خود را بزند.

ضربه قانونی در ایت بال :

به جز زمان پخش توپ یا زمانی که هنوز میز باز است(یعنی انتخاب گروه توپ ها صورت نگرفته) هر بازیکن باید در ابتدا به توپ گروه خودش ضربه بزند و یکی از آنها را به  پاکت بیندازد و یا توپ سفید یا هر توپ شماره دار دیگری به باند برخورد نمایند. در غیر این صورت خطا محسوب می شود.

جریمه خطا در ایت بال :

در صورتی که بازیکنی خطا نماید به جهت جریمه حریف او میتواند توپ سفید را در هر جای میز که علاقه داشت قرارداده و به آن ضربه بزند.

خطای زمان پخش توپ چنین جریمه ای را شامل نمی شود.

جهت آشنایی با انواع بازی بیلیارد به وبلاگ بیلیارد وان مراجعه نمایید.