تن بال
۰۹
ارد

تن بال

بازی تن بال : (ten ball)

بازی تن بال با 10 توپ شماره دار و یک کیوبال انجام می شود. لازم است توپ ها به صورت شماره صعودی بازی شوند .

در زمان بازی تنها توپ 10 است که اگر با خطا داخل پاکت افتاد باید خارج شده و روی میز قرار گیرد.

در این بازی نیاز است قبل از ضربه شماره توپ مورد نظر اعلام گردد.

قرعه کشی شروع بازی همانند ایت بال خواهد بود. بدین صورت که هربازیکن به یک توپ ضربه می زند تا به باند رو به رو برخورد کرده و بازگردد.بازیکنی برنده قرعه خواهد بود که توپ او به باند شروع ضربه نزدیکتر بایستد.

چیدن توپ ها در تن بال :

توپ ها به صورت مثلث(شبیه به ایت بال) چیده می شوند به صورتی که توپ شماره 1 در نوک مثلث (جهت ضربه و پخش توپ) و توپ 10 در میان مثلث قرار گیرد.چینش دیگر توپ ها ترتیب خاصی ندارد و به صورت رندوم انجام می شود.

تن بال
تن بال

ضربه شروع بازی :

با ضربه شروع بازی اگر توپی به پاکت نیفتد حداقل باید 4 توپ شماره دار به باند برخورد نمایند تا خطا صورت نگرفته باشد.

در زمان ضربه دوم بازیکن میتواند درخواست ضربه تحمیلی نماید.در این صورت خطاهای معمول برای این ضربه صدق نخواهد کرد.

با ضربه تحمیلی اگر توپی به پاکت بیفتد برای بازیکن محاسبه نخواهد شد همچنین اگر توپ 10 وارد پاکت شد بدون در نظر گرفتن خطا آن را به زمین باز میگردانند.

جریمه خطا در تن بال :

در صورت محرز شدن خطا بازیکن نوبت خود را از دست میدهد و حریف او اجازه دارد کیوبال را در موقعیت دلخواه خود قرار دهد.

موارد خطا در تن بال :

1-توپ سفید داخل پاکت بیفتند یا از میز خارج شود

2-توپ سفید با توپی غیر از کمترین شماره در ابتدا برخورد نماید

3-توپ سفید قبل از برخورد با توپ دیگری به باند برخورد کند.

4-حداقل یک پای بازیکن بر روی زمین قرار نداشته باشد.

5-توپی از میز به بیرون بیفتند

6-توپی توسط بازیکن لمس شود

7-ضربه به صورت هل دادن

8-جایگذاری اشتباه توپ سفید

9-ضربه زدن قبل از توقف کامل توپ ها

10-اتلاف وقت با نظر داوری خطا محسوب خواهد شد

11-خارج از نوبت بازی کردن

12-سه خطای پی در پی باخت بازیکن را به همراه خواهد داشت.

جهت کسب اطلاعات در مورد تمامی بازی های بیلیارد و خرید و فروش میز بیلیارد به وبلاگ بیلیارد ۱ مراجعه نمایید.