میز اسنوکر
۱۶
بهم

قوانين بازی اسنوكر

آشنایی با قوانين بازی اسنوكر :

در این مقاله سعی داریم به استانداردها و قوانین بازی اسنوکر بپردازیم

میز استاندارد در اسنوکر :

ابعاد میز از لبه باند های آن باید  3569*1778 میلی متر باشد که این اندازه ها با تلورانس 13 میلی متر قابل قبول اند.

همچنین  استاندارد ارتفاع میز از سطح زمین تا روی باندها حداقل 851 و حداکثر 876 میلی متراست.

شکل و اندازه دهانه پاکت ها باید با استاندارد های جهانی ارائه شده توسط فدراسیون بیلیارد مطابقت نماید.

خط بالک:

خطی موازی باند پایین که با فاصله 737 میلی متر از آن ترسیم می گردد.

منطقه دی :

نیم دایره ای که مرکز آن مرکز خط بالک بوده و با شعاع 292 رسم می شود.

نقاط قرارگیری توپ های رنگی در اسنوکر:

بر روی خط مرکزی 4 نقطه به شرح زیر وجود دارد.

1-نقطه توپ سیاه که با فاصله 324 میلی متر از باند بالاست

2-نقطه مرکزی که درست در مرکز میز قرار دارد و محل استقرار توپ آبی است.

3-نقطه پیرامید بین توپ آبی و باند بالا که محل قرارگیری توپ صورتی است

4-نقطه  مرکزی خط بالک که محل قرارگیری توپ قوه ایست.

توپ زرد گوشه سمت راست منطقه دی و توپ  سبز در گوشه چپ منطقه دی قرار میگیرند.

امتیاز توپ ها در قوانين بازی اسنوكر :

قرمز 1 امتیاز

زرد  2 امتیاز

سبز  3 امتیاز

قهوه ای 4 امتیاز

آبی  5 امتیاز

صورتی 6 امتیاز

مشکی 7 امتیاز

چوب بازی اسنوکر:

چوب این بازی نباید کمتر از 914 میلی متر باشد،میزان حداکثری برای آن ذکر نشده است اما شکل و ظاهر آن باید مطابق با آنچه باشد که عموم از چوب بیلیارد انتظار دارند.

فریم :

فریم به مدت زمانی گفته می شود که اولین ضربه برای شروع بازی زده می شود تا:

1-یک بازیکن در نوبت خود بازی را واگذار نماید.

2-فقط توپ سیاه روی میز باشد و ضربه زننده به دلیل امتیاز بیشتر از 7+1 بازی را می برد

3-بروز خطا در زمانی که توپ سیاه فقط روی میز باشد

نکات :

یک بازی از تعدادی فریم توافق شده تشکیل می شود

این بازی با یک توپ سفید،15 توپ قرمز و 6 توپ رنگی به نام توپ هدف انجام میشود.

ضربه در این بازی میتواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم(کیوبال قبل از برخورد با توپ با یک یا چند باند برخورد نماید) باشد.

توپ سفید در اختیار :

در موارد زیر اتفاق می افتد

1-زمان شروع بازی باشد

2-توپ سفید داخل پاکت بیفتد

3-توپ سفید از زمین خارج شود

4-زمانی که فقط توپ سیاه باقی مانده و امتیازات مساوی باشد در این حالت توپ سیاه در محل خود باقی می ماند و کیوبال درمنطقه دی در دست خواهد بود.

امتیاز در بازی اسنوکر :

امتیاز هر بازیکن به صورت مجموع توپ های قرمز و رنگی ای که قانونا به پاکت انداخته محاسبه می شود.زمانی که توپ های قرمز تمام می شوند نوبت توپ های رنگی است که به نوبت وارد پاکت شوند.

میز اسنوکر
میز اسنوکر

روش بازی :

هر فریم با ضربه به کیوبال و پخش توپ ها آغاز می شود

تا زمانی که توپ قرمز بر روی میز باشد اولین ضربه باید به توپ قرمز یا فری بالی که انتخاب می شود زده شود.در صورت موفقیت بازیکن اجازه دارد در ضربه بعدی به توپ رنگی ای که انتخاب کرده ضربه بزند و امتیاز آن را کسب کند.

توپ های رنگی تا وقتی که توپ قرمز بر روی میز باشد بعد از افتادن در پاکت به روی میز برمیگردند.

بعد از تمام شدن توپ های قرمز نوبت توپ های رنگی است که بر اساس امتیازشان در پاکت بیفتند.توپ رنگی ای که در این مرحله به صورت قانونی داخل پاکت بیفتد دیگر خارج نخواهد شد.

پایان بازی :

زمانی که تنها توپ سیاه باقی مانده باشد با اولین امتیاز یا خطا بازی پایان میگیرد

مگر در صورتی که با خطا یا پاکت شدن توپ مشکی امتیازات مساوی شود

در این صورت توپ مشکی در جای اصلی خود قرار میگیرد و کیوبال در منطقه دی در دست خواهد بود

ضربه زننده به صورت قرعه انتخاب خواهد شد

 

برای آشنایی با محصولات بالاخص میز اسنوکر میتوانید به صفحه اختصاصی آن مراجعه فرمایید.