ناین بال
۰۹
ارد

ناین بال

ناین بال با 9 توپ شماره دار از 1 تا 9 و توپ سفید (کیوبال) انجام می شود.

هدف از بازی به پاکت انداختن توپ ها به ترتیب شماره از کم به زیاد است. هر بازیکن در نوبت خود باید به توپ با کمترین شماره ضربه بزند،در صورت موفقیت نوبت او همچنان ادامه خواهد داشت و میتواند توپ بعدی را وارد پاکت نماید.

در صورتی که به همراه توپ با کمترین شماره توپ دیگری نیز وارد پاکت شود خطایی رخ نداده و نوبت بازیکن ادامه خواهد داشت.

در پایان بازیکنی که توپ شماره 9 را به پاکت بیندازد بازی را تمام کرده است.

در این بازی برخلاف ایت بال نیازی به اعلام ضربه قبل از ضربه زدن نیست.

ناین بال
ناین بال

نحوه چیدن توپ ها در ناین بال :

چیدن توپ ها توسط یک لوزی انجام می شود. بدین صورت که توپ شماره 1 در راس لوزی (جهت ضربه زدن و پخش توپ در ابتدای بازی) و توپ شماره 9 در مرکز لوزی قرار می گیرند ،باقی توپ ها به صورت رندوم جایگذاری می شوند.

برنده قرعه بازی را شروع می کند و برنده هر گیم ،گیم بعدی را آغاز خواهد کرد.

ضربه شروع قانونی در ناین بال :

در ابتدا بازیکنی که شروع کننده است باید طوری ضربه بزند که یا حداقل یک توپ به پاکت بیفتد و یا حداقل 4 توپ شماره دار به باند برخورد کنند ،در غیر این صورت خطا رخ داده و حریف توپ سفید را در محل دلخواه قرار خواهد داد.

توپ به بیرون پرتاب شده بر روی میز برنمیگردد مگر توپ شماره 9 که در صورت بیرون افتادن بر روی نقطه پیرامید میز قرار می گیرد.

ضربه تحمیلی :

بازیکنی که بعد از پخش توپ باید بازی را ادامه دهد میتواند از قانون ضربه تحمیلی استفاده نماید .با اینکار او یک ضربه به کیوبال می زند و آن را در وضعیت بهتری قرار می دهد.

توپ هایی که با ضربه تحمیلی وارد پاکت می شوند برای بازیکن امتیاز محسوب نخواهند شد.

جریمه خطا در ناین بال :

زمانی که خطایی محرز می شود توپ های داخل پاکت رفته به میز باز نمی گردند مگر توپ شماره 9 ،همچنین بازیکن خطا کار نوبت خود را از دست داده و حریف می تواند کیوبال را در نقطه دلخواه خود قرار دهد.

زمانی که ضربه در ابتدا به توپ با شماره کمترین برخورد نکند یا توپ سفید و شماره دار هیچکدام به باند برخورد نکنند خطا محسوب شده و حریف می تواند توپ سفید را در محل دلخواه جایگذاری کند.

این بازی با پخش توپ شروع شده و با به پاکت افتادن قانونی توپ شماره 9 پایان می گیرد.

چنانچه بازیکنی به صورت پیاپی مرتکب 3 خطا شود آن گیم را باخته است.

جهت آشنایی با ایت بال (eight ball) و تن بال (ten ball) به وبلاگ بیلیارد ۱ مراجعه نمایید.