۱۴
بهم

پخش کردن (break)

BILLIARD1

پخش کردن (break)

دو بازیکن پس از قرعه کشی و انتخاب شروع کننده بازی می بایست در پای میز قرار گرفته و بازی را شروع نمایند.
به اولین ضربه ای که با کیوبال زده میشود و به توپ هدف برخورد می کند در اصطلاح شکستن ،پخش کردن یا (break) گفته می شود