۱۴
بهم

چوب بیلیارد (cue)

BILLIARD1

3-چوب بیلیارد (cue)

بازیهای بیلیارد عموما توسط میله ای چوبی به نام کیو (cue) انجام میشود.
چوبهای مرغوب معمولا دو تکه و از جنس چوبهای جنگلی مانند افرا برای پاکت بیلیارد و چوب زبان گنجشک برای اسنوکر هستند.

طول استاندارد یک چوب بیلیارد از یک متر و 30 سانتیمتر تا یک متر و 53 سانتی متر می تواند متغیر باشد.
چوب بیلیارد شامل سرتیپ، بدنه و دسته است که تنها قسمتی از آن که با کیوبال در تماس است نوک چوپ یا در اصطلاح سرتیپ میباشد که با آن به توپ سفید ضربه زده میشود.