میز بیلیارد
۱۲
اسف

بیلیارد

بیلیارد (BILLIARD) :  بازی ایست درفضای سرپوشیده بر روی میزی صاف و مستطیل شکل پوشیده شده از پارچه.این بازی توسط تعدادی توپ و میله هایی که با آن به...

ادامه مطلب