شار آرامیس پریمیوم

شار بیلیارد پریمیوم آرامیس

aramith PREMIUM

توضیحات

شار آرامیس پریمیوم

آرامیس پریمیر در ایران به جعبه سبز شناخته میشود

و بیشترین مصرف را در بین محصولات دیگر آرامیس دارد