۱۴
بهم

نکات مهم در کنترل استرس قبل از بازی

BILLIARD1 ?❗️چند نکته مهم در مورد کنترل استرس قبل و در حین مسابقات ❗️ 1. کنترل توجه تان را در دست داشته باشید. هیچ وقت نه به نتیجه و...

ادامه مطلب