اصطلاحات بیلیارد
۰۹
ارد

اصطلاحات بازی بیلیارد

1- ضربه (shot) زمانی که بازیکن با نوک چوب به کیوبال می زند یا به عبارتی سرتیپ چوب به کیوبال برخورد می نماید ضربه صورت میگیرد. ضربه زمانی کامل...

ادامه مطلب