تاریخچه بیلیارد
۰۹
ارد

تاریخچه بیلیارد

تاریخچه پیدایش ورزش بیلیارد : در قرن پانزدهم خاندان سلطنتی فرانسه بازی را روی چمن و با گرز و گوی انجام می دادند.بعدها در قرن نوزدهم شکل تغییر یافته...

ادامه مطلب