چوب بیلیارد
۳۱
خرد

چوب بیلیارد

چوب بیلیارد : یک بازیکن حرفه ای بیلیارد باید چوب مخصوص داشته باشد و خود او آن را انتخاب کند به دلیل آنکه شرایط فیزیکی افراد با یکدیگر متفاوت...

ادامه مطلب