میز اسنوکر
۰۵
ارد

میز اسنوکر

Snooker : میز اسنوکر در حالت کلی شباهت زیادی به میز بیلیارد دارد و کمی از آن بزرگتر است. اسنوکر مدلی از بیلیارد است که روی میز بزرگی پوشیده...

ادامه مطلب