ایر هاکی
۰۵
ارد

ایر هاکی

میز آیرهاکی توسط سه تن ازمهندسان برانزویک و کراسمن و کنرینگ به ثبت رسیده است.وهمچنین مهمترین پارامترهای انتخاب میزآیرهاکی 1-کف استیل 2-کف پلی کربنات یا پلکسی گلاس میباشد.

ادامه مطلب