ایت بال
۰۷
ارد

ایت بال

: eight ball ایت بال یک بازی اعلام ضربه ایست که با یک توپ سفید (کیو بال) و 15 توپ هدف شماره دار از یک تا 15 بازی می...

ادامه مطلب